Witamy na stronie Firmy

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem prac kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji lub robotami remontowo-modernizacyjnymi. Kosztorysowanie oraz wyceny to główne kierunki naszej działalności. Wykonujemy również specyfikacje ogólne i techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich rodzajów inwestycji budowlanych.

Kosztorysy wykonywane przez naszą firmę są zgodne z polskimi prawem oraz przepisami. Kosztorysy wykonywane są na licencjonowanym oprogramowaniu z uwzględnieniem aktualnych cen jak i przy ścisłej współpracy z zamawiającym. Kosztorysy sporządzamy na podstawie dokumentacji projektowej, projektów budowlanych, wykonawczych lub przedmiarów dostarczonych przez Zamawiającego oraz na podstawie obmiarów robót wykonanych na terenie budowy.
Nasze usługi wykonujemy dla klientów z terenu całej Polski, jednak obmiary wykonywane na budowie ograniczają się do terenu Rudy Śląskiej, Katowic, Chorzowa, Zabrza i okolic.
Sporządzane przez nas opracowania kosztorysowe cechuje terminowość, profesjonalizm oraz konkurencyjność.