Witamy na stronie Firmy

Zakres usług:

  • Przedmiary robót dla planowanych inwestycji oraz prac remontowych na podstawie dokumentacji technicznej lub obmiarami na budynku
  • Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną lub szczegółową na podstawie dokumentacji technicznej lub obmiarami na placu budowy
  • Kosztorysy ofertowe wykonane w oparciu o dostarczone przedmiary robót
  • Kosztorysy powykonawcze
  • Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót
  • Kosztorysy na potrzeby kredytu bankowego
  • Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen rynkowych
  • Zestawienia materiałów robocizny i sprzętu dla danej inwestycji
  • Sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów
  • Kosztorysy "ślepe" (bez cen z podaniem nakładów rzeczowych RMS).