Witamy na stronie Firmy

Rodzaje kosztorysów oferowanych do wykonania w robotach inwestycyjnych i remontowych:

 • Kosztorysy budowlane kubaturowe.
 • Kosztorysy ocieplenia ścian budynków.
 • Kosztorysy robót konstrukcji stalowych.
 • Kosztorysy budowlane robót technologicznych.
 • Kosztorysy robót drogowych.
 • Kosztorysy robót ziemnych.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji wodociągowych.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji gazowej.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji wentylacji grawitacyjnej.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji klimatyzacji.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji technologicznych kotłowni gazowych i olejowych oraz węzłów cieplnych.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji elektrycznych.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji elektrycznych niskoprądowych.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej z obiektami towarzyszącymi np. wyloty, studzienki, komory.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci wodociągowej.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci gazowych.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania,
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci elektrycznych.