Witamy na stronie Firmy

ŚWIADECTWA SZKOLNE
RODZAJ DRUKÓWFormat Jednostka Cena brutto
Świadectwa szkolne A4 szt. 0,23 zł
Świadectwa szkolne z wyróżnieniem A4 szt. 0,24 zł
Świadectwa szkolne A3 szt. 0,42zł
Świadectwa szkolne z wyróżnieniem A3 szt. 0,44 zł

GILOSZE

RODZAJ DRUKÓW Format Jednostka Cena brutto
Gilosz A4 szt. 0,20 zł
Gilosz z wyróżnieniem A4 szt. 0,21 zł
Gilosz A3 szt. 0,38 zł
Gilosz z wyróżnieniem A3 szt. 0,38 zł

DZIENNIKI

RODZAJ DRUKÓW Format Jednostka Cena brutto
Dziennik lekcyjny szkół podstawowych kl. I-III A4 szt. 14,00 zł
Dziennik lekcyjny szkół podstawowych kl. I-III kształcenie zintegrowane A4 szt. 11,00 zł
Dziennik lek. szkół podst. kl. IV-VI i ponad podstaw. A4 szt. 11,00 zł
Dziennik zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych i kursów A4 szt. 4,80 zł
Dziennik biblioteki szkolnej A4 szt. 7,00 zł
Dziennik świetlicy szkolnej twarda oprawa A4 szt. 10,00 zł
Dziennik zajęc pedagoga i psychologa A4 szt. 11,00 zł

ARKUSZE OCEN

RODZAJ DRUKÓW Format Jednostka Cena brutto
dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej A4 szt. 0,48 zł
dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej A4 szt. 0,37zł
dla uczniów liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonych w formie stacjonarnej A4 szt. 0,37zł

POZOSTAŁE DRUKI

RODZAJ DRUKÓW Format Jednostka Cena brutto
Legitymacja szkolna dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych A7 szt. 0,15 zł
Karta rowerowa i motorowerowa dla dzieci i młodzieży A7 szt. 0,30zł
Karta książki A7 szt. 0,10zł